Vila (ifj. Vigyázó László)

(KATTINTSON A FENTI GOMBRA A FESTŐ KÉPEIHEZ)

Önéletrajz

Ifj. Vigyázó László 1971-ben született Budapesten. A fiatal festő egy művészcsalád kiemelkedően tehetséges tagja. Édesapja, id. Vigyázó László egyben Mestere is. Képzőművészeti tanulmányai során apja biztatására jutott el a Wessely Tibor-féle szabadiskolához, ahol a mester irányítása alatt alakult ki a rá jellemző egyéni festésmód. Már nagyon korán bekapcsolódott a Képcsarnok Vállalat kiállítási rendszerébe. Első hazai kiállítása 1990-ben volt Debrecenben. Ifj. Vigyázó László szinte első pályakezdő lépései óta felhívta magára francia és amerikai műkereskedők figyelmét és közvetlenül érettségi vizsgái után első munkái már felbukkantak műkereskedelmi kirakatokban, szépen berendezett távoli otthonok falán. Miután néhány képét nagytekintélyű aukciós házak Franciaországban műtárgyárverésre vitték, – melyeken apja már évtizedek óta szerepel – művei szignálását az egyértelmű azonosítás érdekében „VILA” névmozaikra változtatta. Ezen a szignatúra néven található a nemzetközi aukciós katalógusokban. Így például a MAYER Internationales Auktionsjahrbuch Band II, Lausanne 1977. 4798. oldalán.

A legfontosabb külföldi egyéni és csoportos tárlatai:
1991, 1993 – Párizs, Lille
1992 – Sigtuna
1994 – Toulouse
1995 – Párizs
1996 – New York
1997 – Marseille
1999 – New York Art Expo / Jacob Javits Comvention Center/
2000 – New York, Lille
2001 – Lion, Lille

ifj. Vigyázó László alapítása óta (1989) művésztagja galériánknak. Az azóta eltelt időben – az alkotóközösségünk hitvallásának hatására – művészetében egyre hangsúlyosabbá a magyar táj ezen belül az Alföld sajátságos világának ábrázolása.

VILA önálló, csak rá jellemző stílusban fogalmazza meg mondanivalóit a természetről, tájról, emberről, vizuális és gondolati világunk szépségeiről. A nagy alkotó ideál Francesco Guardi képzeletbeli tájképei a reálist átlényegítő, de soha nem tagadó művek alkotása irányába terelik. Panteista életérzés: az ember és a természet egységének átszellemült lírai kifejezése jellemzi. Munkái kivitelezésében főként a várost ábrázolók esetén konstruktív tömbösítésre törekszik.

Festészete

László édesapja egyben tanítója és mestere is, csakúgy mint hajdan művészcsaládokban szokás volt. Testvérei Katalin és Zsófia szintén apjuk műtermében felnövő tehetséges festők. Apjuk, id. Vigyázó László érdeme, a szellemi környezeté és a három kemény karakterű fiatalé, hogy a festőművész apa másolása, stílusjegyeinek utánzása fel sem merült. A művész személyiség kialakulásának folyamatában az autonómia, az öntörvényűség útján még az induláskor közös megfestési mód is egyénire változott.

Az ifjú László épp csak túl az érettségin már nem ismeretlen a műkereskedelem világában. Az elismert festőművész apával való névazonosság okán, egyértelmű azonosítása, bevezetése érdekében „VILA” kézjeggyel jelzi munkáit. Eléggé egyedülálló és megirigyelhető teljesítménye, hogy húsz esztendős kora óta rendszeres szereplője a franciaországi művészeti aukcióknak.

Tiszteli a festészetet, a szakma előírásait, az elődök nagyságát, de szenvedélyes elszántsággal szab magának törvényt. Hagyománytisztelő rebellis vagy igazi zendülő, lázadó? Egyik sem, hiszen nincs vitában senkivel a tartalom és műalkotás, a szerkezet, a kifejezési mód és az eszközök kérdéseiben! Veduta festő, csakúgy mint mások. Látképet fest: tájakat, városokat és tanyákat. Valósághű ábrázolatokat és nagy néha „veduta di fantasia” –t.

Az alkotásban benne van a gondolat, hogy a mű majd másoknak szól, másokat gazdagít. A művész, a festő mindent megelőzően mégis magának fest, a valóságról szerzett saját élményeit, a benne kialakult képet dolgozza fel. Ifj. Vigyázó Lászlót ami másoktól megkülönbözteti, az a szenvedélyes festési mód, erőtől duzzadó ecset és eszközkezelés, lobogó előadás. Az elbeszélő modorban festett tájai, még távlataiban is drámaiak. Festményein minden szerkezeti elem a festő személyiségéből fakadóan robusztus. Mint a zeneművekre vonatkoztatható előírás „robuszto”, vagyis „erőteljesen adandó elő”! Festőnknél képalkotó férfias erőteljességben nincs is hiány. Mélyre nyúló gyökerei vannak gazdag érzésvilágát tükröző képességének, az ellentétes erők küzdelme és kiegyenlítődése izgalmas képi megragadásának.